Nagelsvampsbehandling ca 45 min vid första besöket, de efterföljande besöken ca 30 min.
Inleds med fotbad. Naglarna slipas ner och klipps.