Vi på Gågatans fotvård har öppet som vanligt så om du är frisk är du hjärtligt välkommen. Om du känner dig sjuk eller förkyld ska du stanna hemma, men vi hjälper dig självklart att boka om din tid. Vi har vidtagit extra åtgärder för att säkerhetsställa och upprätthålla bra hygien och städning. Och vi följer självklart folkhälsomyndighetens rekommendationer.