Nageltrångsbehandling
Lindrar och avhjälper problemet. Vid behov avlastas nageln.