Vårtbehandling
Vårtorna skrapas, därefter behandlas de med medlet "Vårtfri"
som kunden fortsätter att behandla med hemma.